top of page

תנאי שימוש ותקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר U-Music.co.il , בו אנו מציעים ללקוחותינו מערכת מידע, הרשמה ותשלום לקורסים הפרונטאליים של לימודי סאונד, הפקת מוזיקה ודיג'יי של מכללת U-Music המתקיימים בסטודיו הלימודים בירושלים(רחוב כי"ח 5 בית אליאנס). כמו כן האתר מציע שירות מידע וקורסים מקוונים באיזור האישי באתר ללקוחותינו ומכיל מצגות, הסברים מפורטים וסירטונים בעברית על תוכנות Ableton ו Traktor.
גולש נכבד, תנאי השימוש ותקנון האתר, כפי שנוסחו להלן, מהווה הסכם מחייב בינך לבין אתר U-Music.co.il (להלן: "האתר", "U-Music") אשר מסדיר ומגדיר את מערכת היחסים המשפטית במסגרת השימוש, הגלישה והורדות תבניות (להלן: "תנאי השימוש ותקנון האתר").
הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש והתקנון כתנאי מוקדם להתקשרות בין אתר u-music.co.il לבינך, וזאת לפני הרישום וקבלת שירותיו של האתר. עצם הגלישה באתר, הרשמה, השימוש, ו/או רכישת שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובתקנון האתר.
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ותקנון האתר, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להירשם לקבלת לשירותינו. תנאי השימוש ותקנון האתר נתונים לשינויים על ידי האתר בכל עת, ויכנסו לתוקף עם מתן הודעה מוקדמת.
הכותרות בהסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ואינם משמשים ו/או ישמשו לצורך פרשנותו.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, לצורך נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
תוכן האתר:
אתר U-Music.co.il משמש כאתר שירות מידע וקורסים מקוונים ופרונטאלים של מכללת U-Music המרכז ללימודי סאונד, הפקת מוזיקה אלקטרונית ודיג'יי.
האתר מכיל מידע ותוכן ב 2 איזורי ושיטות לימוד:
 
U-MUSIC COLLEGE איזור המידע וההרשמה ללימודים הפרונטאלים של המכללה. ניתן למצא מגוון קורסים ומסלולי לימוד מקיפים בתחום הפקת המוזיקה בספקטרום האלקטרוני על תוכנת Ableton Live ולימודי אומנות התיקלוט והDJ על תוכנת Traktor 3 המתקיימים במתחם הלימודים שלנו בירושלים - רחוב כי"ח 5 בית אליאנס ובסניף קטמון רחוב רבי צדוק 6.
במעכת האתר ניתן למצא את כל המידע על הקורסים והמסלולים הפרונטאלים המוצעים במכללה וכמו כן גם הרשמה אונליין לקורסים דרך האתר עם מערכת תשלום מאובטחת.
U-MUSIC ONLINE איזור המידע וההרשמה ללימודים המקוונים ללמידה מהבית דרך האיזור האישי באתר.
ניתן למצא מגוון קורסים דיגיטאליים ללימוד מהבית בתחומים נקודתיים של הפקת המוזיקה בספקטרום האלקטרוני על תוכנת Ableton Live ולימודי אומנות התיקלוט והDJ על תוכנת Traktor 3. מרגע ההרשמה וקניית הקורס הדיגיטאלי תתאפשר גישה מיידית או בטווח זמן סביר לאיזור האישי בו יוצגו תכני הקורס הדיגיטאלי.
במעכת האתר ניתן למצא את כל המידע על הקורסים הדיגיטאלייםהמוצעים באתר וכמו כן גם הרשמה עם מערכת תשלום מאובטחת.
 
זכויות יוצרים וקניין רוחני:
זכויות היוצרים והקניין הרוחני, השם, סימני המסחר ועיצוב האתר לרבות התכנים המתפרסמים בו וכל חומר אחר הכלולים בו הינם בבעלות U-Music.co.il ו/או בבעלותו של צד ג' אלא אם כן צוין אחרת.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להשתמש ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לסחור ו/או לשווק ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או להוריד זכויות יוצרים ו/או להוריד זכויות מוזיקה, לעשות כל פעולה אחרת אשר איננה מותרת עפ"י דין ללא קבלת אישור מפורש בכתב ו/או הסכמה מפורשת בכתב, מראש, מבעלי האתר ו/או מבעלי זכויות היוצרים של המוזיקה ו/או הזכות הנדונה.
השימוש באתר ו/או בתוכן הלימודי והקורסים המקוונים תיעשה בהתאם לתנאי השימוש ותקנון האתר כמפורט בהסכם זה.
השימוש בתכנים הנ"ל ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות הקניין ו/או בזכויות הנלוות, בניגוד להוראות אשר בתנאי השימוש ותקנון זה ו/או בניגוד לכל דין רלבנטי אחר, יאפשר לאתר U-Music, לנקוט כנגד המפר אמצעים משפטיים, חסימת הלקוח משימוש בשירותי האתר ואף העברת פרטיו לצד ג', והכול בהתאם להצהרת הפרטיות המוגדרת בהסכם זה.
במקרה שלתביעה שתוגש כנגד U-Music כתוצאה משימוש בלתי חוקי של הגולש ובניגוד לתנאי השימוש ותקנון האתר, ישא הגולש המפר באחריות המלאה בגין נזקיו של אתר U-Music, לרבות שיפויו כלפי צד ג'.
יודגש כי גישה לאיזור האישי במסגרת אתר U-Music מעניק ללקוח גישה לתכנים ולקורסים המקוונים באיזור האישי לתקופת זמן מוגבלת המפורטת בעת רכישת הקורסים המקוונים לצורך לימוד אישי בלבד ולא לעשות בהם שימוש נוסף בשם מתחם נוסף ו/או לעשות בהם שימוש חוזר ו/או שימוש מסחרי.
שירותי האתר ותמורה:
אתר U-Music איננו מוכר תוכנות, דגימות, מוזיקה אלא מספק, הן בחינם והן בתשלום, גישה לשירותי מידע וקורסים מקוונים בעברית בנושאי סאונד, הפקה ויצירת מוזיקה ודיג'יי על תוכנות Ableton live 10 ו Traktor Pro 3.
U-MUSIC COLLEGE
עבור הקורסים ומסלולי הלימוד הפרונטאלים במכללה אשר מוצע למכירה במסגרת האתר באיזור U-Music College ניתן פירוט מלא על נושא הקורס, סילבוס, רמת הקורס, תוכן לימוד, תאריכי פתיחה, מספר שעות ומפגשים, תנאי דרישה וציוד ללימודים, מרצים ,עלות וכל פרט רלוונטי אחר.
לקבלת הפירוט המלא ומרוכז יש ליצור קשר עם מנהלי האתר ולבקש את הפירוט המלא של הקורס או המסלול הרצוי.
התמורה: נרשמי הקורסים הפרונטאלים במכללה יגיעו ללימודים במכללה לפי לו"ז התאריכים של הקורס שנרשמו וימלאו את דרישות הקורס מבחינת ציוד והכנות. סטודנטים של המסלולים הפרונטאלים במכללה נהנים מיחס אישי מהמרצים ומצוות המכללה כמו כן תכנים יחודיים וחומרי לימודי שיקבלו באיזור האישי באתר הבית של U-Music כמו כן תשתית מיוחד לסטודנטים הכוללת הנחות בחנויות מוזיקה ותוכנות, עזרה בכניסה לתעשית המוזיקה וחשיפה ומדיה החברתית של מכללת U-Music.
כמו כן בוגר שסיים את הקורס תינתן האפשרות להצטרף לשיעורים שפספס במחזורים אחריו למשך שנה מיום סיום הקורס ההמקורי.
U-MUSIC ONLINE
עבור הנרשמים לקורסים המקוונים באתר בלבד אשר מוצע למכירה במסגרת האתר באיזור U-Music Online ניתן פירוט מלא על נושא הקורס, רמת הקורס, תוכן לימוד,  מספר שעות תוכן וסירטונים, תנאי דרישה, מרצים ,עלות וכל פרט רלוונטי אחר.
לקבלת הפירוט המלא ומרוכז יש ליצור קשר עם מנהלי האתר ולבקש את הפירוט המלא של הקורס או המסלול הרצוי.
 
התמורה:
גישה לאזור האישי של הנרשמים לקורסים המקוונים באתר בלבד לפי הקורס
רכישת קורס מקוון דרך האתר וקבלת גישה לאיזור האישי בו מוצג החומר הלימודי תהיה לתקופת כפי שמצויין בעת רכישת הקורס המקוון ובהתאם לתנאי התשלום מיום רכישת הקורס וקבלת הגישה לאיזור הלימוד.
אתר U-Music רשאי לשנות את תכני הלימוד, לשפר ולערוך ע"פ שיקול דעתה.
הגבלת אחריות וחבות:
הגולש מצהיר, כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה ו/או יעשה בניגוד להוראות הסכם זה, יהא רשאי אתר U-Music לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו עפ"י דין, וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים, השירותים, תנאי השירות והתשלום.
על אתר U-Music לא תחול כל אחריות לנזקים שייגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא, לרבות הנובעים מעיכובים בשליחת המידע ו/או הגעת המידע ו/או הגעת המידע שלא ליעדו ו/או כשל פנימי ואו טעויות הלקוח ו/או שימוש לא נכון בשירותי האתר ו/או שימוש לא חוקי בשירותי האתר ו/או שימוש בזכויות יוצרים בניגוד לדין ו/או תביעות צד ג' בגין הפרות הסעיפים הנ"ל ו/או הפרות תנאי השימוש ותקנון האתר ו/או הפרות תנאי הצהרת הפרטיות.
 
הלקוח מצהיר, כי הוא מודע, בשל אופייה של רשת האינטרנט, כי שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט אינם חפים מתקלות ושיבושים למיניהם, לרבות אי התאמות ו/או שלמות קבצים ו/או זמינות השרתים ו/או מחיקות קבצים, ולפיכך על אתר U-Music לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או נזק עקיף ו/או כל סוג נזק אחר הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או בביצועי האתר ו/או ברכישת המוצרים ו/או בעיכובים שנגרמו מכל סיבה שהיא באספקת המוצרים ו/או באי אספקתם של שירותים ו/או שירותים נלווים שניתנו באמצעות האתר ו/או כל שירות אחר שניתנו באמצעות האתר ו/או באמצעות צד ג' אשר מקושרים לאתר.
 
שיפוי ופיצויים:
הלקוח מתחייב בזה לשפות את אתר U-Music בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו לו בשל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שעשה הלקוח בניגוד להסכם זה, וזאת ללא הגבלה בסכום השיפוי.
במידה ואתר U-Music יימצא אחראי כלפי הלקוח בגין שירותיו, הפיצוי המוסכם ללקוח יהא בגובה שלא יעלה על הסכום ששולם עבור השימוש בשירותיו.
 
הודעות:
כל הודעה ו/או תכתובת הקשורים להסכם זה, לרבות לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, יישלחו באמצעות לוח הניהול האישי של הלקוח ו/או באמצעות כתובת האימייל אשר נמסרה בעת ההרשמה.
כתובת זו תשמש גם לצורך מתן שירותים נלווים או לצרכי הליכים משפטיים.
48 שעות לאחר משלוח ההודעה באחת מהדרכים המנויות לעיל, תיחשב כמי שנמסרה לידי הלקוח ותהווה אישור לקבלתה.
 
שונות:
תנאי השימוש ותקנון האתר ניתנים לשינוי בכל עת ע"י אתר U-Music עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
לאתר U-Music לא תהיה כל חבות כלפיך והאתר לא ייחשב כמי שהפר הסכם זה בגין נזק שעלול להיגרם לך כתוצאה ישירה ו/או עקיפה בגלל נסיבות אשר אינן בשליטת האתר, לרבות כוח עליון, הפסקות חשמל, זמינות השרתים ובכל מקרה אחר.
 
ביהמ"ש המוסמך והדין החל:
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לביהמ"ש השלום בירושלים בלבד.
 
שירות לקוחות:
בכל שאלה לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר ניתן לפנות אלינו באמצעות האימייל.

מדיניות פרטיות

אתר U-Music.co.il מכבד ומחויב לפרטיות המשתמשים ופועל לשם הגנת פרטיות המשתמשים ושמירת המידע אודותיהם, וזאת בהתאם למדיניות שתפורט להלן:
הצהרה זו בדבר מדיניות הפרטיות הנו הסכם נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש ותקנון האתר וע"כ יש לקרוא הצהרה זו בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

רישום פרטי המשתמשים במאגר המידע:
כחלק מתהליך הרישום נדרש המשתמש לספק פרטים אישיים, כאשר המידע המסופק הינו מידע בסיסי ונחוץ לצורך אספקת השירותים, לרכישת המוצרים ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי לשיפור השירות.
לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כאחד!
הפרטים האישיים אשר נאספים מהמשתמשים נשמרים במאגר המידע של האתר, גם אם הפסיק המשתמש לקבל שירותים מהאתר.
 
דיוור אלקטרוני:
בעת ההרשמה ופתיחת חשבון לקוח באתר, למשתמש האופציה להירשם לניוזלטר, כאשר במסגרת זו מקבל האתר את הסכמת המשתמש לעשות שימוש בפרטיו לשם משלוח תכנים שיווקיים, פרסומיים, הודעות, מבצעים, עדכונים ו/או כל מידע רלבנטי אחר בנוגע לאתר הן באמצעות הדיוור האלקטרוני והן בדיוור ישיר כגון טלפונים, פקסים, מסרונים ובכל דרך שיווקית אחרת המוכרת. למשתמש הזכות לבטל באופן מיידי את ההרשמה לניוזלטר ישירות מממשק ניהול חשבונו באתר או בבקשה דרך אמצעי יצירת הקשר באתר.
 
מסירת מידע לצד שלישי:
אתר U-Music.co.il מתחייב במסגרת מדיניותו שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו, וזאת למעט במקרים הבאים:
    שימוש בפרטי הלקוח וכל מידע אודותיו המצוי בידי האתר לשם התקשרות עימו.
    במידה תתבצע רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועברו הפרטים, במסגרת הסכמת המשתמש, המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
    במידה ויש צורך לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמשי האתר, או של הציבור.
    במידה של מחלוקת משפטית בין השתמש לבין האתר שתחייב חשיפת פרטי המשתמש עפ"י דין ו/או לצורך ההליכים המשפטיים.
    במידה והמשתמש יבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.
    במידה והמשתמש יפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.
    במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את הפרטים של משתמש מסוים לצד שלישי.
    במידה והאתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג', ובלבד שאותו צד ג' יקבל על עצמו כלפי המשתמשים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.
    במידה ואם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או צורת התשלום ו/או שירות הלקוחות של האתר לצד ג' ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מצד ג', יועבר לאותו צד ג' אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להתחייבות צד ג' לשמור על מאגר המידע.

"קוקיז", עוגיות" (Cookies):
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, וזאת בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של השתמשים ולצורכי אבטחת מידע. טכנולוגית ה-Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של האתר.
 
קישורים לאתרים אחרים:
מדיניות השמירה על פרטיות המשתמשים כפי שמפורטת לעיל חלה על אתר U-Music.co.il בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרים אחרים אשר לא פועלים או נשלטים באמצעות אתרנו וע"כ המדיניות והנהלים שתוארו כאן אינם חלים על צד ג. אנו ממליצים ליצור קשר עם אתרים אלה ישירות לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות שלהם.
 
אבטחה:
אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר חשובה לנו ומהווה נר לרגלינו. לצורך כך אנו נוקטים בצעדים סבירים כדי להגן על הנתונים האישיים הנשלחים באמצעות האתר, מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי או הרס.
יחד עם זאת, לצערנו, לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט. ע"כ הינך מצהיר ונותן בזאת הסכמתך, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד U-Music.co.il ו/או מי מטעמו במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.
פרטי ההתחברות של המשתמש לשירותים הניתנים באתר מטעם U-Music.co.il הינם אישיים ואין להעבירם לצד ג'. על המשתמש האחריות והחובה לדאוג שפרטים אלו לא ייחשפו ולעדכנן את אתר U-Music.co.il במקרה וקיים חשש שהפרטים אכן נחשפו.
 
הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13:
האתר איננו אוסף ביודעין מידע אישי לגבי קטינים מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה ו/או אפוטרופוס. אם יש לך סיבה להאמין כי ילד מתחת לגיל 13 סיפק פרטים אישיים אלינו באמצעות אתר זה, אנא פנו אלינו, ואנחנו נשתדל למחוק את המידע ממסדי נתונים שלנו.
 
הגבלת אחריות:
כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים, השירותים, תנאי השירות והתשלום.
 
שינויים במדיניות הפרטיות:
תוכן האתר עשוי להשתנות מעת לעת ולפיכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת ומעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כמשתמש באתר, הנך נדרש לעיין במדיניות זו מעת לעת, ובמיוחד לפני שתספק נתונים אישיים.
 
יצירת קשר:
לשאלות ובירורים נוספים בנוגע להגנת הפרטיות באתר, ניתן ליצור עימנו קשר טלפוני ו/או באמצעות המייל.
bottom of page